ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

اخبار و اطلاعیه ها

ارتباط ويدئو كنفرانسي وزير نيرو با مديران ارشد صنعت برق کشور در" روز مدیریت مصرف"

 ارتباط ويدئو كنفرانسي وزير نيرو با مديران ارشد صنعت برق کشور در" روز مدیریت مصرف"

نشست سراسري ارتباط ويدئو كنفرانسي وزير نيرو با مديران عامل شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق استان هاي سراسر كشور همزمان با روز " مدیریت مصرف "در شركت توانير برگزار شد . دکتر اردکانیان با اشاره به نامگذاري امسال به نام " رونق توليد"  گفت : اين شعار و هدف اعلام شده از سوي رهبر معظم انقلاب، با ماموريت صنعت برق ارتباط مستقيم دارد و ما بايد در اين خصوص كاملاً عملياتي، دقيق تر و  جدي تر وارد عمل شويم و تمامي جوارح اداري كشور بايد با اين هدف و ماموريت اقدام كنند.دكتر اردكانيان با اشاره به برنامه ريزي دقيق مديريت و اصلاح الگوي مصرف برق در تابستان پيش رو، اظهار داشت: ما امسال به هر حال با يك رشد مصرف نسبت به سال گذشته مواجه خواهيم شد و با توجه به محتمل بودن گرمي هوا و تغيير اقليم، ما امسال با دوره گرمايي طولاني و افزايش دما مواجه خواهيم شد لذا بايد ضمن رفع انتظارات بوجود آمده نسبت به بارش بهاري امسال براي افزايش توليد نيروگاه هاي برقابي،شرايط را خوب ارزيابي كنيم. وي تاكيد كرد: ترديد نداشته باشيم كه براي گذر از پيك بار تابستان امسال در بخش برق، با يك عرصه چالشي چند وجهي مواجه خواهيم شد و نبايد منابع انرژي را با هرتوجيهي در موارد غيرضرور هدر دهيم. وزير نيرو كه بصورت ويدئو كنفرانس با بيش از 80 مدير ارشد صنعت برق كشور سخن مي گفت، در ادامه سخنان خود تصريح كرد: بايد بپذيريم كه صنعت برق يكي از شاخص هاي اصلي علم است و ساختار و ساز و كار وزارت نيرو در شرايط كنوني بر پايه " مديريت عرضه" است و يكي از اثربخش ترين اقدامات در مديريت عرضه و مصرف ، اين است كه اين اقدام را همواره ابتدا از خودمان (دستگاه هاي دولتي) شروع كنيم و برنامه را با حضور پردامنه در موضوع افكار عمومي و سياست هاي رسانه اي در جامعه تداوم بخشيم. دكتر اردكانيان با تاكيد براينكه بايد"بدمصرفي" را اصلاح كرد، گفت : وزارت نيرو در اين خصوص نقش بسيار مهمي دارد وبايدبدانيم كه تابستان امسال زير ذره بين  هستيم و بايد پاسدار نگاه مثبت مردم ودولت باشيم بر همين اساس همانگونه كه سال گذشته اظهار رضايت و قدرداني رياست محترم جمهوري در مديريت بخش برق را داشتيم، امسال نيز بايد به لحاظ ساختاري و رسانه اي مديريت مصرف را اصلاح كنيم. در اين نشست ويدئو كنفرانسي سراسري مديران صنعت برق كشور ، مهندس همايون حائري معاون وزير نيرو در برق و انرژي نيز طي سخناني ضمن اشاره به تصويب روز 19 خرداد ماه به عنوان روز "مديريت مصرف" از سوي هيات دولت، اين نشست را، فعاليتي در جهت همكاري ، همگرايي و هم افزايي ميان شركتهاي صنعت برق كشور دانسته و گفت: ضرورت دارد در جهت اجراي برنامه هاي مديريت مصرف، با اقدامات تاكتيكي، بتوانيم شيوه مديريت مصرف و رفتار مصرفي را در جامعه مصرف كننده تغيير دهيم. وي سپس ويژگي هاي دوبازه زماني كم مصرفي و پرمصرفي بترتيب آخر مهرماه تا اول فروردين و نيز اول خرداد تا پايان مرداد ماه را بر شمرده و ساختار مديريت مدنظر وزارت نيرو و توانير دراين بازه ها را تشريح كرد. وي افزود: ما مي توانيم با يك مديريت مصرف دقيق و منسجم، حدود 4100 مگاوات برق را در تابستان امسال از سيستم هاي سرمايشي كه 24000 مگاوات بر ميزان بار الكتريكي كشور در اين فصل تحميل مي كند، كاهش دهيم ، موفقيت ارزشمندي خواهد بود چرا كه فقط براي احداث5600 مگاوات ظرفيت نيروگاهي، به حدود 4 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم.وي در اين خصوص تصريح كرد كه عملكرد شركت هاي صنعت برق بصورت روزانه رصد و پايش لحظه اي  مي شود.مهندس متولي زاده مديرعامل شركت توانير نيز در اين برنامه ويدئو كنفرانسي با تاكيد بر اينكه تمركز بر مديريت مصرف، اولويت اصلي صنعت برق است كه در اين خصوص برنامه هاي مختلفي تدوين شده است. وي افزود: تجربه نشان داده است كه هرگاه بر يك مسئله اصلي تمركز كرده ايم موفق شديم و در اين خصوص " طرح ملي كاهش تلفات" نمونه بسيار موفقي است كه صنعت برق توانست يك مشكل را به فرصت تبديل كند.وي گفت: پيش بيني ها نشان مي دهد كه امسال تابستان گرمي را پيش رو داريم و بر اساس بررسي ها ، هريك درجه افزايش دما، بيش از  1300 مگاوات مصرف برق كشور را افزايش مي دهد.. مهندس متولي زاده در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص مديريت مصرف برق تابستان امسال اظهار داشت كه عمده برنامه هاي وزارت نيرو  و صنعت برق، " تشويق محور" خواهد بود و بايد تمركز ما روي موارد موضوعات اثر بخش بوده و تعرفه ها را به شكل مناسب اجرا نمائيم و اطلاع رساني را كاملاً جدي بگيريم.مديرعامل شركت توانير بر لزوم مشاركت مسئولان استاني و بويژه جلب نظر استانداران در مديريت پيك بار تابستان ، رعايت سقف كاهش پيك بارتابستان سال جاري، رعايت سقف سهميه كاهش پيك بار، ضرورت تمركز جدي در ساختار بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي مختلف تاكيد كرد.

جناب آقای مهندس کهوری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان نیز همزمان در این ارتباط ویدئو کنفرانسی شرکت نمودند.

منبع خبر : پایگاه خبری شرکت توانیر

روابط عمومی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط