چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

اخبار و اطلاعیه ها

(آرشیو ماه تیر 1394)

بازديد جمعي از مديران ارشد برق منطقه اي هرمزگان از صنايع

بازديد جمعي از مديران ارشد برق منطقه اي هرمزگان از صنايع

جمعي از معاونين و مديران ارشد شركت برق منطقه اي هرمزگان به منظور تبادل نظر و همفكري با مديران ارشد صنايع بزرگ استان در زمينه ارائه راهكارهاي كاهش مصرف برق در پيك شبكه در سال 1394 با استفاده از ابزارهايي نظير كاهش ديماند صنايع در پ...
تيم خدمات برق منطقه اي هرمزگان قهرمان مسابقات فوتسال جام رمضان شد.

تيم خدمات برق منطقه اي هرمزگان قهرمان مسابقات فوتسال جام رمضان شد.

مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور پنج تيم از واحدهاي مختلف شركت برق منطقه اي هرمزگان برگزار شد كه در پايان تيمهاي خدمات با 10 امتياز مقام اول ، امور انتقال با 7 امتياز مقام دوم و تيم شهيد رضايي امور مالي با 6 امتياز به مقام سوم اين...