شنبه 30 شهریور 1398
EN

اخبار و اطلاعیه ها

(آرشیو ماه مهر 1397)

سمینار نهایی پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته در شرکت برق منطقه ای هرمزگان برگزار شد.

سمینار نهایی پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته در شرکت برق منطقه ای هرمزگان برگزار شد.

سمینار نهایی پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته با حضور جناب آقای مهندس کهوری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان ، آقای مهندس قندهاری مدیر دفتر تحقیقات ، مجری و تیم محققین پروژه ها ، از دانشگاههای امیرکبیر و هرمزگان در شرکت برق ...
شرکت برق منطقه ای هرمزگان موفق به اخذ گواهینامه های ویرایش 2015 سیستم مدیریت کیفیت (IMS) گردید.

شرکت برق منطقه ای هرمزگان موفق به اخذ گواهینامه های ویرایش 2015 سیستم مدیریت کیفیت (IMS) گردید.

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان باردیگر، با شایستگی موفق به دریافت گواهینامه های ویرایش سال 2015 سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از شرکت MIC گردید. پس از گذشت یک دهه از استقرار و جاری سازی سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) شامل استاندارهای : ...