یکشنبه 21 مهر 1398
EN

گزارش عملکرد

دسته بندی

 • گزارش عملکرد
  • گزارش عملکرد سال 1395
  • گزارش عملکرد سال 1394
  • گزارش عملکرد سال 1393
  • گزارش عملکرد سال 1392
  • گزارش عملکرد سال 1391
  • گزارش عملکرد سال 1390
  • گزارش عملکرد سال 1396
   • پيام مدير عامل
   • وضعیت جغرافیائی
   • خلاصه وضعيت شرکت برق منطقه اي هرمزگان
   • انتقال و فوق توزيع
   • براورد بار و انرژی
   • توليد
   • توسعه و احداث
   • تحقیقات
   • نیروی انسانی
   • پروژه های بهبود
   • مشترک و مصرف
   • آمار تفصیلی
   • افتخارات کسب شده
  • گزارش عملکرد سال 1397

پيام مدير عامل

گزارشي كه فرارويتان است كارنامه يكساله برق منطقه اي هرمزگان در سال 1396 مي باشد. صنعتي زيربنائي با نقشي بسيار حساس كه همواره تلاش نموده تا بمنظور جلب رضايت مشتركين برق مطمئن و مورد نياز را تامين نمايد و در اين راه همه توان و قابليت هاي خود را بكار گرفته و با مطالعات و برنامه ريزي هاي انجام شده مشكلات و نارسائي ها شناسايي و زمينه هاي مناسب جهت رفع آنها را فراهم نمايد. برق منطقه اي هرمزگان در سال 96 با دراختيار داشتن پانزده مشترك فوق توزيع و چهار نيروگاه بيش از 14/5 ميليون مگاوات ساعت انرژي توليد نموده است. در بخش انتقال و فوق توزيع، تعداد شش پروژه پست و شش پروژه خط احداث و به بهره برداري رسيده است.
برق منطقه اي هرمزگان در بخش منابع انساني با عنايت به بهينه سازي، بهبود مديريت، ارتقا بهره وري و توسعه فيزيكي در ساير زمينه ها شامل افزايش سطح كيفي فعاليتها، ارتقا سطح نيروي انساني متخصص و بهره گيري علمي و فني از كاركنان، فراهم نمودن زمينه تحقيقات و كمك به ساخت داخل گامهاي موثري برداشته است.
بي گمان تمام اين عملكردها كه بصورت خلاصه ارائه گرديده است ميسر نمي گرديد مگر به لطف خداوند و همدلي و كوشش يكايك كاركنان برق منطقه اي هرمزگان و بي ترديد نيل به هدف هاي آينده نيز با ياري خداوند متعال و تداوم اين صميمت و كوشش شدني خواهد بود.
درخاتمه اينجانب ازكليه عزيزان اين صنعت در سراسر استان قدرداني نموده و ازخداوند سبحان سلامتی و توفيق روز افزون در همه شئونات زندگی را برايشان مسئلت می نمايم.
آخرین ویرایش: 1397/04/23 توسط مریم بینش