دات نت نیوک
جمعه 03 اسفند 1397
EN

پست 63/20 کیلو ولت کاوه

محل اجرا : قشم
مشخصات پروژه
واحد : مگاولت آمپر
مشخصات فنی : 30*2
اعتبار هزینه شده : 55000
تاریخ شروع پروژه : 1384
تاریخ اتمام پروژه : 1389