دات نت نیوک
یکشنبه 01 مهر 1397
EN

پست 63/20 کیلو ولت فین

محل اجرا : بندر عباس
مشخصات پروژه
واحد : مگاولت آمپر
مشخصات فنی : 30*2
اعتبار هزینه شده : 45000
تاریخ شروع پروژه : 1386
تاریخ اتمام پروژه : 1389