ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

معرفی پروژه ها

کابل 63 کیلوولت پیامبراعظم-پیامبراعظم 1(اژئیان)

محل اجرا : بندرعباس
مشخصات پروژه
مشخصات فنی : 50*2
اعتبار هزینه شده : 14000
تاریخ شروع پروژه : 1397
تاریخ اتمام پروژه : 1398