ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
EN

معرفی پروژه ها

خط 63 کابلی قشم -سیستان

محل اجرا : قشم
مشخصات پروژه
اعتبار هزینه شده : 20000
تاریخ شروع پروژه : 1397
تاریخ اتمام پروژه : 1398