ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
EN

معرفی پروژه ها

پست230 موقت قشم (2)

محل اجرا : قشم
مشخصات پروژه
مشخصات فنی : 160*2
اعتبار هزینه شده : 45000
تاریخ شروع پروژه : 1396
تاریخ اتمام پروژه : 1398