ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

معرفی پروژه ها

پست 230 جگدان

محل اجرا : جاسک
مشخصات پروژه
مشخصات فنی : 40*2
اعتبار هزینه شده : 30000
تاریخ اتمام پروژه : 1397