ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
EN

معرفی پروژه ها

230 پیامبر اعظم

محل اجرا : بندرعباس
مشخصات پروژه
مشخصات فنی : 250*2
اعتبار هزینه شده : 20000
تاریخ شروع پروژه : 1395
تاریخ اتمام پروژه : 1398