ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
EN

معرفی پروژه ها

63 فرهنگ (شهر میناب)

محل اجرا : میناب
مشخصات پروژه
مشخصات فنی : 30*2
اعتبار هزینه شده : 75000
تاریخ شروع پروژه : 1396
تاریخ اتمام پروژه : 1398