ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
EN

معرفی پروژه ها

پست 63 خليج فارس (طلوع )

محل اجرا : بندرعباس
مشخصات پروژه
مشخصات فنی : 50*2
اعتبار هزینه شده : 60000
تاریخ شروع پروژه : 1396
تاریخ اتمام پروژه : 1398