ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

معرفی پروژه ها

پست 63 سیستان (قشم 3)

محل اجرا : قشم
مشخصات پروژه
مشخصات فنی : 50*2
اعتبار هزینه شده : 10000
تاریخ شروع پروژه : 1394
تاریخ اتمام پروژه : 1398