ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
EN

معرفی پروژه ها

پست 63 نگین ترابران

محل اجرا : بندرعباس
مشخصات پروژه
مشخصات فنی : 30*2
تاریخ شروع پروژه : 1397
تاریخ اتمام پروژه : 1397