دات نت نیوک
جمعه 03 اسفند 1397
EN

معرفی پروژه ها

پست 63/20 كيلوولت برنطين

محل اجرا : رودان
مشخصات پروژه
واحد : مگاولت آمپر
مشخصات فنی : 30*2
اعتبار هزینه شده : 68000
تاریخ شروع پروژه : 1387
تاریخ اتمام پروژه : 1389