دات نت نیوک
جمعه 03 اسفند 1397
EN

معرفی پروژه ها

پست 63/20 كيلوولت قشم2

محل اجرا : قشم
مشخصات پروژه
واحد : مگاولت آمپر
مشخصات فنی : 50*2
اعتبار هزینه شده : 65000
تاریخ شروع پروژه : 1387
تاریخ اتمام پروژه : 1389