دات نت نیوک
جمعه 03 اسفند 1397
EN

معرفی پروژه ها

پست 132/20 كيلوولت چاه بنارد

محل اجرا : بستك
مشخصات پروژه
واحد : مگاولت آمپر
مشخصات فنی : 30*2
اعتبار هزینه شده : 65000
تاریخ شروع پروژه : 1387
تاریخ اتمام پروژه : 1389