دات نت نیوک
جمعه 03 اسفند 1397
EN

معرفی پروژه ها

پست موقت 132/20 كيلوولت بندزرك

محل اجرا : ميناب
مشخصات پروژه
واحد : مگاولت آمپر
مشخصات فنی : 15*1
اعتبار هزینه شده : 20000
تاریخ شروع پروژه : 1389
تاریخ اتمام پروژه : 1389