دات نت نیوک
جمعه 03 اسفند 1397
EN

معرفی پروژه ها

توسعه پست قشم 1

محل اجرا : قشم
مشخصات پروژه
واحد : مگاولت آمپر
مشخصات فنی : 30*2
اعتبار هزینه شده : 10000
تاریخ شروع پروژه : 1387
تاریخ اتمام پروژه : 1389