دات نت نیوک
جمعه 03 اسفند 1397
EN

معرفی پروژه ها

خط 63 كيلوولت ميناب - بندزرك

محل اجرا : جاسك
مشخصات پروژه
واحد : كيلومتر مدار
مشخصات فنی : 36
اعتبار هزینه شده : 18000
تاریخ شروع پروژه : 1387
تاریخ اتمام پروژه : 1389