چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

معرفی پروژه ها

پست 63/20 کیلو ولت سیریک

محل اجرا : سیریک
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 کیلو ولت سوزا

محل اجرا : قشم
 • Currently 2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 کیلو ولت موقت لیردف

محل اجرا : جاسک
 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 کیلو ولت موقت کوه مبارک

محل اجرا : جاسک
 • Currently 2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 230/20کیلو ولت موقت دوم فجر

محل اجرا : بندر عباس
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

خط 63کیلو ولت جاسک - کوه مبارک

محل اجرا : جاسک
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

خط 63 کیلو ولت رضوان-فین

محل اجرا : بندر عباس
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 کیلو ولت رضوان

محل اجرا : بندر عباس
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 کیلو ولت فین

محل اجرا : بندر عباس
 • Currently 1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 کیلو ولت امام حسین

محل اجرا : بندر عباس
 • Currently 1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 کیلو ولت کاوه

محل اجرا : قشم
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 132/20 كيلوولت چاه بنارد

محل اجرا : بستك
 • Currently 2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

خط 63 كيلوولت ميناب - بندزرك

محل اجرا : جاسك
 • Currently 1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 132/20 كيلوولت لمزان

محل اجرا : بندرلنگه
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 كيلوولت قشم2

محل اجرا : قشم
 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 كيلوولت برنطين

محل اجرا : رودان
 • Currently 1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست موقت 132/20 كيلوولت بندزرك

محل اجرا : ميناب
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 كيلوولت بيكا

محل اجرا : رودان
 • Currently 2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 كيلوولت پالور

محل اجرا : سیریک
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 كيلوولت صدف

محل اجرا : لنگه
 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63/20 کیلو ولت نخل ناخدا

محل اجرا : بندر عباس
 • Currently 4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 230 جگدان

محل اجرا : جاسک
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

خط400 کیلوولت عسلویه -پارسیان

محل اجرا : پارسیان
 • Currently 2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

خط 230 گنو -شمال

محل اجرا : گنو
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

خط230درگهان-قشم

محل اجرا : قشم
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5