چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

معرفی پروژه ها

پست 400 موقت کوشکنار

محل اجرا : پارسیان
 • Currently 4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63 پرديس

محل اجرا : بندرعباس
 • Currently 1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

خط 400 دوراهی میناب-میناب

محل اجرا : میناب
 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

خط 132 دشتی

محل اجرا : بندرعباس
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63 فرودگاه قدیم

محل اجرا : بندرعباس
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 400 حاجي آباد

محل اجرا : حاجي آباد
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 230بندر خمیر

محل اجرا : خمیر
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست230 موقت قشم (2)

محل اجرا : قشم
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 230 فتویه

محل اجرا :
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63 سیستان (قشم 3)

محل اجرا : قشم
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

230 پیامبر اعظم

محل اجرا : بندرعباس
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63 نگین ترابران

محل اجرا : بندرعباس
 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

63 فرهنگ (شهر میناب)

محل اجرا : میناب
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 230 رستاق

محل اجرا : بندر لنگه
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

پست 63 خليج فارس (طلوع )

محل اجرا : بندرعباس
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ادامه خط 400 عسلوییه -پارسیان

محل اجرا : پارسیان
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

خط 63 کیلوولت میناب -حکمی

محل اجرا : میناب
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

کابل 63 کیلوولت پیامبراعظم-پیامبراعظم 1(اژئیان)

محل اجرا : بندرعباس
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

خط 63 کابلی قشم -سیستان

محل اجرا : قشم
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

کابل 63 پیامبراعظم-پیامبراعظم 1(اژئیان)

محل اجرا : بندرعباس
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5