دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه 27 آذر 1397
EN
سرویس های کاربردی

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرد

واگذاری انشعاب آمپری

مخاطبین سرویس

 • مشترکین
 • متقاضیان
 • استفاده کنندگان حقیقی و حقوقی صنعت برق کشور
بازه زمانی : 4روز

مدارک مورد نیاز

 • پایان کار یا مجوز یا پروانه
 • سند احراز هویت

روش ارائه خدمت

تراکنشی / حضوری

شمای نمودار فرآیند

قوانین و مقررات

 • برنامه پنجم
 • برنامه ششم
 • نقشه راه توسعه دولت الکترونیك

شرایط احراز

 • برنامه پنجم
 • برنامه ششم
 • نقشه راه توسعه دولت الکترونیك