دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه 27 آذر 1397
EN
سرویس های کاربردی

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرد

آزمایش کنتور

مخاطبین سرویس

  • مشترکین
  • متقاضیان
  • استفاده کنندگان حقیقی و حقوقی صنعت برق کشور
بازه زمانی : 5 روز

مدارک مورد نیاز

  • شناسه قبض
  • تایيدیه واریز وجه

روش ارائه خدمت

حضوری

شمای نمودار فرآیند

قوانین و مقررات

  • برنامه پنجم
  • برنامه ششم
  • نقشه راه توسعه دولت الکترونیك