دات نت نیوک
شنبه 04 خرداد 1398
EN

فرمهای پیمانکاران


  فرمهای ارتباط با پیمانکاران

فرم صورتجلسه تحویل کالای امانی به انبار شرکت ( دانلود فرم ، حجم فایل  155k، فرمت فایل doc.)

فرم صورتجلسه تحویل کالا ( دانلود فرم ، حجم فایل 64k، فرمت فایل doc.)

فرم پایان کار خدمات نظارت ( دانلود فرم ، حجم فایل 55k، فرمت فایل doc.)

فرم تحویل موقت - دائم تجهیزات ( دانلود فرم ، حجم فایل 61k، فرمت فایل doc.)

فرم صورتمجلس تحویل تجهیزات و وسایل پیمانکار ( دانلود فرم ، حجم فایل 68k، فرمت فایل doc.)