ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
EN

پروژه های بهبود

پروژه های بهبود
پروژه هاي بهبود برق

دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری
عمده فعاليتهاي عملياتی

  • حرکت در مسیر تعالی بر اساس مدل EFQM

  • استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS در سازمان

  • استمرار نظام پیشنهادات و توسعه فرهنگ مشارکت

  • طرح ریزی و پیاده سازی مدیریت دانش

  • استقرار چرخه مدیریت بهره وری

  • بازخورد 360 درجه مدیران

  • نظرسنجی از ذینفعان

تعریف و تدوین پروژه های بهبود در سال 88

ردیف عنوان پروژه
1 مديريت یکپارچه ( IMS )
2 ارائه خدمات دريافت گواهينامه
3 اندازه گيري و ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار و آلودگي هاي زيست محيطي در شركت در سال 88
4 نظرسنجي از ذينفعان در سال 88
5 ارزيابي سازمان برمبناي مدل EFQM در سال 88
6 شركت در جايزه ملي بهره وري در سال 88
7 مديريت منابع مالی
8 مديريت دانش
9 استخراج دانش
10 بازخورد 360 درجه در سال 88
11 مديريت بهره وري
12 مديريت خلاقيت و نوآوري
13 مديريت آموزش بر مبناي استاندارد ISO10015
14 مديريت زنجيره تامين SCM
15 مديريت امنيت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO27001
16 امكان سنجي هزينه يابي مبتني بر فعاليت ( ABC )
17 آموزش و تسهيل گري در تدوين و طرح ريزي برنامه استراتژيك در سال 88
18 مديريت منابع انساني
19 كارت امتياز دهي متوازن - جاري سازي استراتژی های سازمان ( BSC )
20 مهندسی ارزش
21 مديريت پروژه
22 طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات