دوشنبه 25 آذر 1398
EN

بیانیه توافق سطح خدمت

در تارنمای شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان خدمات در انواع و به شرح زیر ارائه می گردد:

  v    خدمات اطلاع رسانی :

  ·      خدمات مربوط به مشترکین و مشتریان

  ·      تعرفه های برق

  ·      کارنامه ی آماری

  ·      اطلاعات پروژه ها

  ·      مناقصه ها/ مزایده های

  ·      اطلاعات مورد نیاز مشتریان برق برای مدیریت مصرف

  ·      ارائه خدمات به کارکنان و کاربران

  ·      قوانین و مقررات

   

  v    خدمات تعاملی :

  ·            خدمات مشترکین

  ·            رسیدگی به شکایات

  ·            خدمات مربوط به سرمایه گذاران

   

  v    مسئولیت ارائه خدمت :

  • فراهم ساختن بستر لازم برای ارائه ، تضمین ، پایداری و رفع اشکالات اعلام شده در مورد خدمات ارائه شده به عهده دفتر فناوری اطلاعات و گروه برنامه ریزی شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان می باشد.

  v    مسئولیت کاربران :

  • بهره برداری و اعلام مشکلات استفاده از خدمت به پورتال  شرکت برق منطقه ای  می باشد.

  v    درخواست خدمت :

  • از طریق زیر سایت خدمات الکترونیک تارنمای شرکت برق منطقه ای هرمزگان انجام می گردد

  v    دسترس پذیری :

  • این خدمات همواره دردسترس می باشند وموارد احتمالی خروج از دسترس،ازطریق تارنما اطلاع رسانی می گردد.

  v    نگهداری و تغییرات خدمت :

  • در صورت نیاز به انجام عملیات تغییر و نگهداری که منجر به عدم دسترسی به خدمت در ساعات مورد نیاز خواهد شد ارائه کننده خدمت مراتب را از قبل با بهره بردار هماهنگ خواهد نمود.

  v    گزارش دهی ، بازبینی و ممیزی :

  • ارائه کننده سرویس سالانه و یا در دوره های زمانی درخواستی گزارش استفاده پرسنل بهره بردار از خدمات مناقصه ها/ مزایده های صنعت برق و رسیدگی به شکایات و جلسات را ارائه خواهد نمود.

  v    فسخ و پایان :

  • در زمان فسخ و پایان خدمت ، ارائه کننده ابتدا یک نسخه پشتیبان از اطلاعات بهره بردار تهیه نموده و سپس نسبت به قطع خدمت اقدام خواهد کرد.