دات نت نیوک
جمعه 03 اسفند 1397
EN

بیانیه توافق سطح خدمت

در تارنمای شرکت مادر تخصصی توانیر خدمات در انواع و به شرح زیر ارائه می گردد:

 • خدمات اطلاع رسانی :
 • مناقصه ها/ مزایده های صنعت برق
 • اطلاعات مورد نیاز مشتریان برق برای مدیریت مصرف
 • ارائه خدمات به کارکنان و کاربران از طریق صفحه شخصی
 • تعرفه های برق در سال های 1389 تا 1394
 • قوانین و مقررات
 • جلسات و صورتجلسات
 • خدمات تعاملی :
 • رسیدگی به شکایات
 • محاسبه هزینه های برق مصرفی با تعرفه های سال های 1389 و 90 و 91 و 92 و 94
 • مسئولیت ارائه خدمت :
 • فراهم ساختن بستر لازم برای ارائه ، تضمین ، پایداری و رفع اشکالات اعلام شده در مورد خدمات ارائه شده به عهده دفتر فناوری اطلاعات و آمار- گروه برنامه ریزی شرکت توانیر می باشد.
 • مسئولیت کاربران :
 • بهره برداری و اعلام مشکلات استفاده از خدمت به میز خدمات شرکت توانیر می باشد.
 • درخواست خدمت :
 • از طریق ارسال نامه به مدیر دفتر فناوری اطلاعات و آمار و نیز میز خدمات شرکت می باشد.
 • دسترس پذیری :
 • این خدمات همواره دردسترس می باشند وموارداحتمالی خروج از دسترس،ازطریق تارنما اطلاع رسانی می گردد.
 • نگهداری و تغییرات خدمت :
 • در صورت نیاز به انجام عملیات تغییر و نگهداری که منجر به عدم دسترسی به خدمت در ساعات مورد نیاز خواهد شد ارائه کننده خدمت مراتب را از قبل با بهره بردار هماهنگ خواهد نمود.
 • گزارش دهی ، بازبینی و ممیزی :
 • ارائه کننده سرویس سالانه و یا در دوره های زمانی درخواستی گزارش استفاده پرسنل بهره بردار از خدمات مناقصه ها/ مزایده های صنعت برق و رسیدگی به شکایات و جلسات و صورتجلسات را ارائه خواهد نمود.
 • فسخ و پایان :
 • در زمان فسخ و پایان خدمت ، ارائه کننده ابتدا یک نسخه پشتیبان از اطلاعات بهره بردار تهیه نموده و سپس نسبت به قطع خدمت اقدام خواهد کرد.