جمعه 15 آذر 1398
EN

راهبرد مشارکت


راهبرد مشارکت

طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 ،شرکت برق منطقه ای هرمزگان بر اساس دستورالعمل شماره01/33/ID/163 و روش اجرایی 00/01/PR/102 با عنوان ارتباط با ذی نفعان، بخشنامه ها ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی مدون خود را پیش از ابلاغ به مدت دو هفته در معرض نقد عموم قرارداده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

Loading
  • ارسال نظرات  •  -