یکشنبه 21 مهر 1398
EN

عناوین اولویت های تحقیقاتی

 

اولویت های تحقیقاتی محور مطالعات کلان انرژی, اقتصادی و مديريتي سال97

 

ردیف

عنوان اولویت

1

تدوین روش تعیین قیمت تمام شده انتقال انرژي برق(ترانزيت) براساس روش برنامه ریزی کاتوره ای براساس پوشش دهی هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري شركتهاي برق منطقه اي

2

بررسی چالش های مدیریت بهره وری شرکت برق هرمزگان و ارائه راهکار بهبود

3

بررسی مسئولیت های اجتماعی و حقوق شهروندی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

4

بررسی و تحلیل رفتار سازمانی کارکنان جدیدالاستخدام به منظور بهبود تعاملات سازمانی (فاصله نسل)

5

بررسی امکان سنجی طراحی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت برق هرمزگان

6

طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با بررسی میزان تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر چابکی و پشگام بودن شرکت برق منطقه ای هرمزگان

7

ارائه روش ها و راهکارها ی علمی و عملی سنجش، بهبود و افزایش میزان تعلق و تعهد سازمانی کارکنان برق منطقه ای هرمزگان

8

بررسی میزان و مدیریت استرس های شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای هرمزگان مبتنی بر تعهد بر سلامت روانی، بهزیستی شغلی و میل به مشارکت و نوآوری در کارکنان

9

ارزیابی عملکرد شرکت برق منطقه ای هرمزگان از منظر اقتصادی و طراحی مدلی برای بهینه سازی هزینه-فایده شرکت

10

تدوين طرح COQ


 

 

 

اولویت های تحقیقاتی محور عمومی   سال 97


 

ردیف

عنوان اولویت

1

روش های نوین ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) در حوزه شبکه انتقال و فوق توزیع برق در کشورهای توسعه یافته و ارائه راهکارهای عملی با در نظر گرفتن شرایط موجود در استان هرمزگان


 

 

 

اولویت های تحقیقاتی محور انتقال و فوق توزیع سال 97


ردیف

عنوان اولویت

1

ارزیابی و پیش بینی نقوص موجود در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از روش تئوری تجزیه مدهای عملکردی

2

طراحی و نمونه سازی کابل ها و link box های خاص منطقه هرمزگان

3

آلیاژسازی پوشش گالوانیزه جهت دستیابی به مقاومت به خوردگی بالاتر نسبت به پوشش گالوانیزه سنتی

4

پژوهش و امکان سنجی استفاده از ممانعت کننده های خوردگی جهت کاهش نرخ خوردگی فولاد در بتن

5

بررسی و مطالعه امنیت اطلاعات و ارتباطات در شبکه های هوشمند

6

تحلیل پایداری ورود دینامیکی واحدهای بزرگ بادی و خورشیدی

7

پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از الگوریتم های پیش بینی MPC جهت استفاده در معاملات کاربردی بازار برق

8

تدوین برنامه تعمیرات و نگهداری پیش گیرانه مبتنی بر رویکرد قابلیت اطمینان RCM در شبکه برق هرمزگان و نمونه سازی آن در یک ایستگاه فوق توزیع و یک ایستگاه انتقال با نگرش به مدیریت منابع انسانی TPM

9

بررسی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی بهره برداری شرکت برق منطقه ای هرمزگان با استفاده از تکنیک CREAM

10

امکان سنجی جداسازي جزیره‌ای( عمدي) شبکه فوق توزیع استان هرمزگان جهت جلوگیري از خاموشی هاي گسترده در شرایط بروز خاموشی های آبشاری

11

پژوهش و بررسی اعمال نانوپوشش ابر آبگریز با فرمولاسیون پیشرفته بر روی مقره های ولتاژ بالا جهت استفاده در محیط های حاوی ریزگرد و رطوبت

12

ارائه یک الگوریتم و دستورالعمل جهت بازگردانی شبکه برق هرمزگان پس از خاموشی سراسری در حالت های جزیره ای و متصل به شبکه برق کشور