یکشنبه 21 مهر 1398
EN

پروژه های تحقیقات


پروژه های پایان یافته
سال 92:
• مدل سازي و شبيه سازي نرم افزاري بويلر نيروگاه بندرعباس و تجهيزات جانبي آن
• تعیین نیازهای دیسپاچینگ فوق توزیع هرمزگان  و یک نمونه از پستهاي انتقال و فوق توزيع از منظر پدافند غیر عامل به منظور افزایش ضریب اطمینان و کاهش آسیب­پذیری
سال 93:
• بررسي سيستم حفاظتي موجود در پست كاوه با استفاده از نرم افزارهاي شبيه ساز در حالت ماندگار و گذرا و ارائه راهكارهاي كاربردي جهت اصلاح سيستم حفاظتي موجود در پست 63 كيلوولت كاوه با ورود دو واحد DG با ظرفيت MVA 25 در پست مذكور


پروژه‌هاي عقد قرارداد شده
سال 92 : 
• اصلاح و بهينه سازي سيستم زمين دكلهاي انتقال برق با حفاظت كاتدي بتن مسلح فونداسيون
سال 93 : 
• آسیب شناسی فرآیند مناقصه گزاری طرح و ساخت (EPC) در شرکت برق منطقه ای هرمزگان بمنظور شناسایی چالش ها و ارائه پیشنهادات اصلاحی
• بهينه سازي و كاهش وزن سازه‌هاي فلزي، طراحي فونداسيون وتهيه نقشه هاي اجرايي برابر با ساخت دكل و فونداسيون خطوط 63 كيلوولت با توجه به بارگزاري منطقه هرمزگان (مناطق سبك)


پروژه‌هاي جاري
• آسیب شناسی فرآیند مناقصه گزاری طرح و ساخت (EPC) در شرکت برق منطقه ای هرمزگان بمنظور شناسایی چالش ها و ارائه پیشنهادات اصلاحی
• بهينه سازي و كاهش وزن سازه‌هاي فلزي، طراحي فونداسيون وتهيه نقشه هاي اجرايي برابر با ساخت دكل و فونداسيون خطوط 63 كيلوولت با توجه به بارگزاري منطقه هرمزگان (مناطق سبك)
• اصلاح و بهينه سازي سيستم زمين دكلهاي انتقال برق با حفاظت كاتدي بتن مسلح فونداسيون
• بهبود كارايي فرآيندهاي تداركات و قراردادها با استفاده ازطراحی و پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین در شرکت برق منطقه ای هرمزگان
• استفاده از طرح هاي مناسب ارتباطي براي حفاظت ديستانس در خطوط انتقال شركت برق منطقه اي هرمزگان


پروژه‌هاي در دست بررسي
1. بررسي و دسته‌بندي پارامترهاي کيفيت توان و تعريف شاخص کمي و کاربردي آنها در بازار برق رقابتي (مطالعه موردی برق منطقه‌ای هرمزگان)
2. طراحی مدل جدید اجرای تست رله دیستانس به صورت واقعی و بر اساس مدل‌سازی توسط نرم‌افزارهای  PSCAD و EMTP با مشخصات واقعی خط
3. بررسی تاثیر اثر متقابل خطوط بر روی تنظیم رله دیستانس
4. تخصیص مناسب هزینه‌های انتقال برق به خریداران بازار برق در منطقه هرمزگان
5. ارزش گذاری هزینه‌های ناشی از ضرر و زیان تولید توان راکتیو در نیروگاه بندرعباس و خلیج فارس
6. طراحي و اجراي سامانه ‌پویاي تعيين مکان مناسب جهت منابع توليد پراکنده در سطح استان هرمزگان