دوشنبه 27 خرداد 1398
EN

معاونت طرح و توسعه

اهم وظایف عمومی:

 • مطالعه و آگاهي از مأموريت، قوانين و مقررات شرکت، وظايف محوله و مصوبات مرتبط با حوزه تخصصی
 • اجراي كليه فعاليت‌هاي تخصصي محوله و ايجاد زمينه‌هاي ارتباطي مؤثر با ساير حوزه‌هاي شرکت، دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي به منظور اجراي هر چه بهتر فعاليت‌ها
 • اهتمام در جهت ارتقاء و تعالي جايگاه و منزلت حرفه‌اي و اجتماعي شرکت در جامعه خاص (صنعت برق) و عام (عموم مردم) كشور
 • تلاش در جهت ترويج و نهادينه كردن فرهنگ مدیریت مصرف بهینه برق در منطقه
 • انجام اقدامات لازم در راستاي توسعه و بهبود كيفيت فعاليت‌هاي تخصصي محوله بصورت مستمر
 • تجزيه و تحليل و ارزيابي مستمر نتايج حاصله از اجراي مؤثر فعاليت‌ها به منظور حصول اطمينان از صحت و كيفيت انجام آنها و تهيه گزارشات تحليلي و انعكاس به موقع آنها به مقام مافوق جهت اتخاذ تصميمات مناسب
 • مشاركت فعال در ارزيابي‌ها و پاسخگويي‌هاي واحد سازماني مربوط و ارایه گزارشات تخصصي - كاربردي
 • فراهم سازی به موقع اطلاعات شفاف و جامع برای ذینفعان و مراجع نظارتی
 • شناسايي ، استقرار و به‌كارگيري روش‌ها، ابزارهاي نوين و فن‌آوري‌هاي كاربردي و متناسب، و مبتني بر IT در انجام وظايف محوله
 • تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد ادواري و ساليانه
 • حفظ، به‌روزرسانی، مدیریت دانش و تجربه سازمانی و به اشتراک گذاشتن آن با دیگر واحد‌های سازمانی به منظور ارتقاء شرکت
 • مستندسازي، آرشيو و نگهداري اطلاعات، اسناد، مدارك مرتبط
 • توسعه و گسترش همكاري‌ها با مراكز علمي و پژوهشي، شركت در دوره‌هاي آموزشي، سمينارها و نمايشگاه‌هاي مرتبط تخصصی

اهم وظایف تخصصی:

 • سياستگذاري و تدوین اهداف، استراتژي هاي عملیاتی و برنامه‌هاي حوزه معاونت با هماهنگي واحد مرتبط در شرکت
 • مطالعه، بررسي، نیازسنجی و شناسایی به منظور تهیه طرح هاي مطالعاتي و عملياتي احداث، توسعه و بهينه سازي شبکه های فوق توزیع و انتقال در شرکت
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي کلان و دوره ای در خصوص طرحهاي احداث، توسعه و بهينه سازي شبکه های فوق توزیع و انتقال در شرکت
 • همکاری و مشارکت در بررسي طرحهاي پیشنهادی با معاونت برنامه‌ریزی و تحقیقات به منظور امكان‌سنجي از نظر بهره‌وري، اقتصادی و تخصصی – فني و ابلاغ نظرات کارشناسی در مورد رد يا تاييد آنها
 • بررسي، ارزیابی و اظهار نظر در خصوص توانمندی و صلاحیت تخصصی– فني مشاوران، پيمانكاران اجرایی و تامین کنندگان تجهیزات، و هماهنگی و اقدام برای انتخاب و دریافت مجوز آنها در شرکت
 • همکاری و مشارکت در تهيه و تنظیم اسناد، برگزاري مناقصات و عقد قرارداد های مرتبط با طرح های مصوب و انتخاب پيمانكاران در حوزه های احداث، توسعه و بهينه سازي شبکه های فوق توزیع و انتقال با واحد های تخصصی ذیربط در شرکت
 • مدیریت در خصوص تعریف و تنظیم اعتبارات مورد نیاز، جذب بودجه و اعتبارات مصوب طرح ها و پروژه‌هاي منتخب و جاری در حوزه های تخصصی معاونت و كنترل بودجه بندی آنها
 • سیاستگذاری و نظارت بر روند تعریف و اجراي طرح ها و پروژه‌ها
 • نظارت بر بررسي و كنترل مستمر ثبت، مستند سازی و نگهداري كليه اسناد حقوقی ، اوراق مالي و حساب های مرتبط با طرح ها و پروژه ها در حوزه معاونت با واحد های تخصصی حقوقی، مالی و پشتیبانی در شرکت
 • همکاری و مشارکت در اخذ مجوزات قانوني قراردادهاي خارجي و تسهيلات مالي مرتبط با طرح ها و پروژه ها در حوزه معاونت، و رعایت مقررات مربوط با واحد های تخصصی حقوقی و مالی در شرکت
 • نظارت بر ارتباطات و تعاملات مرتبط در حوزه معاونت با مراجع، دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور
 • مطالعه، سازماندهی و راهبری در خصوص ایجاد، ارتقاء و توسعه نظام های اطلاعاتی مرتبط با حوزه تخصصی معاونت با مشارکت دفتر فن آوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
 • نظارت بر سيستم هاي ذخيره و مستندسازي اطلاعات و مدارک، و سيستم هاي گزارش‌دهي اطلاعات و آمار در حوزه معاونت به مسئولين شرکت، مراجع و دستگاه‌هاي كشور
 • توليد و مديريت دانش تخصصي و علمي – كاربردي به منظور توسعه و بهبود در حوزه‌های ساخت و احداث، بهینه‌سازی، توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های فوق توزیع و انتقال و ارائه گزارش‌هاي مرتبط
 • آسیب شناسی طرح ها و پروژه های خاتمه‌يافته، در حال انجام و اصلاح به منظور شناخت، ثبت و مستند سازی نقاط مثبت و عدم موفقیت ها در حوزه معاونت
 • سياستگذاري
 • برنامه‌ريزي
 • اجرا و نظارت در خصوص ساخت و احداث
 • بهینه‌سازی
 • اطلاعاتتوسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های فوق توزیع و انتقال به عنوان زير ساخت‌هاي ملی در استان هرمزگان