یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معاونت بهره برداری

اهم وظایف عمومی:

 • مطالعه و آگاهي از مأموريت، قوانين و مقررات شرکت، وظايف محوله و مصوبات مرتبط با حوزه تخصصی
 • اجراي كليه فعاليت‌هاي تخصصي محوله و ايجاد زمينه‌هاي ارتباطي مؤثر با ساير حوزه‌هاي شرکت، دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي به منظور اجراي هر چه بهتر فعاليت‌ها
 • اهتمام در جهت ارتقاء و تعالي جايگاه و منزلت حرفه‌اي و اجتماعي شرکت در جامعه خاص (صنعت برق) و عام (عموم مردم)كشور
 • تلاش در جهت ترويج و نهادينه كردن فرهنگ مدیریت مصرف بهینه برق در منطقه
 • انجام اقدامات لازم در راستاي توسعه و بهبود كيفيت فعاليت‌هاي تخصصي محوله بصورت مستمر
 • تجزيه و تحليل و ارزيابي مستمر نتايج حاصله از اجراي مؤثر فعاليت‌ها به منظور حصول اطمينان از صحت و كيفيت انجام آنها و تهيه گزارشات تحليلي و انعكاس به موقع آنها به مقام مافوق جهت اتخاذ تصميمات مناسب
 • مشاركت فعال در ارزيابي‌ها و پاسخگويي‌هاي واحد سازماني مربوط و ارایه گزارشات تخصصي - كاربردي
 • فراهم سازی به موقع اطلاعات شفاف و جامع برای ذینفعان و مراجع نظارتی
 • شناسايي، استقرار و به‌كارگيري روش‌ها، ابزارهاي نوين و فن‌آوري‌هاي كاربردي و متناسب، و مبتني بر IT در انجام وظايف محوله
 • تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد ادواري و ساليانه
 • حفظ، به‌روزرسانی، مدیریت دانش و تجربه سازمانی و به اشتراک گذاشتن آن با دیگر واحد‌های سازمانی به منظور ارتقاء شرکت
 • مستندسازي، آرشيو و نگهداري اطلاعات، اسناد، مدارك مرتبط
 • توسعه و گسترش همكاري‌ها با مراكز علمي و پژوهشي، شركت در دوره‌هاي آموزشي، سمينارها و نمايشگاه‌هاي مرتبط تخصصی

اهم وظایف تخصصی:

 • سياستگذاري و تدوین اهداف، استراتژي هاي عملیاتی و برنامه‌هاي حوزه معاونت با هماهنگي واحد مرتبط در شرکت
 • هدایت و نظارت بر شبکه توليد و انتقال تحت پوشش
 • تهيه، تنظيم و اجرا برنامه هاي کلان و دوره ای در خصوص بهره‌برداری بهره‌ور از سيستم‌ها و عملیات توليد، خطوط و پست‌هاي انتقال و فوق توزيع در منطقه تحت پوشش
 • بهره‌برداری بهینه از سيستم‌های توليد، خطوط و پست‌هاي انتقال و فوق توزيع با رعایت شاخص‌های كيفي و كمي اقتصادی و تخصصی- فنی در منطقه تحت پوشش
 • سیاستگذاری و نظارت بر امور و اجرای عملیات تعمیر، نگهداری و بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال و فوق توزیع در شرکت
 • سیاستگذاری و نظارت بر برنامه‌های مرتبط و توليد انرژي نيروگاه‌هاي تحت پوشش
 • سیاستگذاری و نظارت بر امور کیفیت، تعميرات، نگهداري- سلامت و بهینه‌سازی نيروگاه‌های تحت پوشش
 • سیاستگذاری و نظارت بر مجموعه مطالعات سیستم‌ و وابسته‌های آن در شبکه‌های تحت پوشش
 • سیاستگذاری و نظارت بر بررسی، هدايت، پايش، ارزیابی و حفظ پايداري شبكه برق و عملیات وابسته درمنطقه تحت پوشش
 • نظارت بر برقراری ارتباط با دیسپاچینگ ملی
 • سیاستگذاری و نظارت بر توسعه، بهسازی، نگهداری و تعمیرات پست‌ها و خطوط انتقال و فوق توزیع در منطقه تحت پوشش
 • نظارت بر وضعيت شبكه به منظور بازرسي و ارزیابی، حفظ شرایط عادی، آگاهی از نواقص و پيشگيری از بروز حوادث، برگرداندن سيستم‌ها به حالت پايدار پس از وقوع حادثه، تجزیه و تحلیل حوادث شبکه‌های تحت پوشش و ارایه گزارشات مربوطه به شرکت
 • سیاستگذاری و نظارت بر انجام امور عمليات بازار، خرید، فروش، تبادل و ترانزيت برق با همكاري واحدهاي ذیربط در شرکت
 • نظارت بر مطالعات و بررسي‌های امکان‌سنجی، اقتصادي، فني و حقوقي در خصوص بازار برق تحت پوشش
 • مطالعه، بررسي، نیازسنجی و شناسایی به منظور تهیه و اجرا طرح هاي مطالعاتي و عملياتي توسعه‌ای و کاربردی در حوزه بهره‌برداری با همکاری و مشارکت معاونت برنامه‌ریزی و تحقیقات
 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اصلاح و بهينه سازي شبكه‌های تحت پوشش و مجموعه وابسته
 • تعریف و تنظیم اعتبارات مورد نیاز، جذب بودجه و اعتبارات مصوب طرح ها و پروژه‌هاي منتخب و جاری در حوزه های تخصصی معاونت و كنترل بودجه بندی آنها
 • بررسي، ارزیابی و اظهار نظر در خصوص توانمندی و صلاحیت تخصصی– فني مشاوران و پيمانكاران اجرایی مرتبط با حوزه بهره‌برداری و هماهنگی و اقدام برای انتخاب و دریافت مجوز آنها در شرکت
 • نظارت بر انجام کلیه تعهدات قراردادهاي منعقده توسط پيمانكاران بر اساس اهداف و برنامه زمانبندی مصوب، تحویل طرح ها و پروژه‌هاي خاتمه‌ يافته از مجریان و تأیید نهايي آنها، تأیید صورت وضعیت ها و اعلام خاتمه قرارداد به مسئولین شرکت به منظور بهره‌برداری از آنها
 • مطالعه، بررسی، بازنگري، اصلاح و بهنگام‌سازی مقررات، استانداردها، دستورالعمل‌ها، رويه‌ها، روش‌های اجرايي و سیستم‌های مرتبط با حوزه بهره برداری
 • نظارت بر رعايت قوانین و مقررات، استانداردها و دستورالعمل¬هاي فني- مهندسي، کیفیت و ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) در منطقه تحت پوشش
 • بررسی، برنامه‌ريزي و مديريت بحران و پدافند غيرعامل در منطقه تحت پوشش
 • هماهنگی در خصوص امور تامین، خرید، نگهداري و حفاظت از امکانات، تجهیزات و لوازم مرتبط با حوزه بهره‌برداری با همکاری واحدهای پشتیبانی در شرکت
 • همکاری و مشارکت با معاونت طرح و توسعه در امور مشترک
 • نظارت بر ارتباطات و تعاملات مرتبط با حوزه بهره‌برداری با مراجع، دستگاه‌ها و نهادهاي کشور
 • مطالعه، سازماندهی و راهبری در خصوص ایجاد، ارتقاء و توسعه نظام های اطلاعاتی مرتبط با حوزه تخصصی معاونت با مشارکت دفتر فن آوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
 • نظارت بر سيستم هاي ذخيره و مستندسازي اطلاعات و مدارک، و سيستم هاي گزارش‌دهي اطلاعات و آمار در حوزه معاونت به مسئولين شرکت، مراجع و دستگاه‌هاي كشور
 • انجام مطالعات علمي - تطبيقي به منظور شناسايي، انتخاب، دستيابي و بکارگیری بهینه علوم و تكنولوژي، روش¬ها و ابزارهاي نوین تخصصی - كاربردي ، استاندار دهای معتبر کیفیت و تجربيات ديگر كشورها در رابطه با حوزه فعاليت هاي مرتبط
 • توليد و مديريت دانش تخصصي و علمي–كاربردي به منظور توسعه و بهبود در حوزه بهره‌برداری و ارایه گزارش‌هاي مرتبط
 • آسیب شناسی طرح ها و پروژه های خاتمه‌يافته، در حال انجام و اصلاح، مرتبط با حوزه معاونت، به منظور شناخت، ثبت و مستندسازی نقاط مثبت، قابل بهبود و عدم موفقیت ها
 • سياستگذاري
 • برنامه‌ريزي و نظارت در خصوص تامين پايداري شبكه توليد
 • جابجايي و انتقال انرژي برق
 • تامين برق مطمئن براي مشتركين از طریق تولید و دريافت انرژي در نيروگاه‌هاي تحت پوشش
 • نگهداري و بهره برداري از تجهيزات و تاسيسات شبكه انتقال نيرو در راستای اهداف و استراتژی های کلان شرکت
تالار گفتگو
اخبار معاونت